Zkoušky Cambridge

Na základě požadavku posluchačů připravujeme k následujícím zkouškám Cambridge: CAE, FCE, PET, KET, a to v následujících oblastech: ucebnice Výuka může probíhat jednak formou intenzivních kursů anebo konzultací.

Celkové rozdělení zkoušek Cambridge:

Cambridge Level Five
Upper advanced level
Certificate of Proficiency in English (CPE)
Cambridge Level Four
Lower advanced level
Certificate in Advanced English (CAE)
Cambridge Level Three
Upper intermediate level
First Certificate in English (FCE)
Cambridge Level Two
Lower intermediate level
Preliminary English Test
Cambridge Level One
Elementary level
Key English Test
Imagexxx

www.kamamew.net

HOME Info Práce Kontakt