Název Popis
Turistou nejen v Brně
 • Pre-Intermediate+
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
Konverzační kurs přímo v reálu! Během procházek městem, prohlídek galerií nebo na Špilberku procvičujte angličtinu. Dopřejte si luxus mít průvodkyni se zkušenostmi s náročnými americkými a anglickými turisty, která má zároveň dlouholeté pedagogické schopnosti.
Angličtina za pochodu
 • Pre-Intermediate+
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
Pro ty, kteří jsou přesezeni z dlouhých jednání či jízd autem a pro ty, kteří potřebují chodit, když přemýšlí je určen tento kurs za pochodu - ať už parkem, městem či kolem řeky. Výhodou kursu je, že změna prostředí přináší nové reálné situace, novou slovní zásobu a nový pohled na věc.
Konverzace
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
Konverzační kurs podporuje rozvoj komunikačních schopností, rozvíjí slovní zásobu a rovněž podporuje prosazení doposud známých mluvnických jevů.

"Co neprojde přes ústa, to člověk neumí."

Všeobecný
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
Součástí kursy je poslech nahrávek, různé typy práce s textem, časté konverzační cvičení, přehrávání situací. Doplňkem kursu jsou různé "oddechové aktivity", hry, písně, eventuálně práce s video nahrávkami.

Rozvoj následujících dovedností:
 • Reakce v různých situacích
 • Umět vyjádřit svůj názor
 • Poslech nahrávek
 • Dle potřeby psaní
Business English
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
Kurs je určen pro posluchače každodenně se pohybující v obchodním prostředí, kteří si potřebují být jisti při každodenní komunikaci se zákazníkem či obchodním partnerem.

Rozvoj např. následujících dovedností:
 • Společenský styk ­ představování, pozdravy
 • Telefonování
 • Obchodní korespondence
Business English for Managers
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
Kurs je určen zejména pro řídící pracovníky, kteří potřebují vést jednání, prosazovat své názory, argumentovat v jejich prospěch a hlavně rozumět drobným rozdílům ve sdělení partnerů, která mohou často ovlivnit výsledek celého jednání či projektu.

Nácvik dovedostí pro situace:
 • Jednání s partnerem/klientem
 • Prezentace
 • Vedení porady
 • Cestování, v restauraci
Mluvnice a dril
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
Intenzivní průchod širokým spektrem mluvnických jevů podpořený velkým množstvím cvičení založených na metodě drilu (viz kursy dr. Nepustila a dr.Jílka). Po vysvětlení mluvnických struktur jsou tyto hlasitě nacvičovány celou skupinkou. Součástí kursu je i konverzace.

Přínos kursu
 • Porozumění mluvnice
 • Procvičení mluvnice a její zažití
 • Rozšíření slovní zásoby
Singing grammar
 • Elementary
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
Na bázi poslechu speciálně připravených písní a práce s jejich texty jsou vysvětleny základní časové struktury a mluvnické jevy na což navazují hry, ve kterých je jev rovněž aplikován. Opakováním písňových textů dochází i k zafixování jednotlivých jevů.

Přínos kursu
 • Porozumění mluvnických jevů
 • Její procvičení
 • Rozšíření slovní zásoby
 • Práce s textem
 • A v neposlední řadě i zábava!
Zprávy a konverzace
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
Základem kursu je poslech rozhlasových zpráv z různých oblastí: přírodní katastrofy, sociální problematika, zdraví, apod. Před poslechem je seznámení s částí neznámé slovní zásoby, po poslechu se pracuje na její zažití, opakování a užití.

Přínos kursu
 • Zlepšení porozumění rozhlasovým zprávám
 • Rozvoj slovní zásoby
 • Práce se slovní zásobou
Články a konverzace
 • Pre-Intermediate
 • Intermediate
 • Upper Intermediate
Základem kursu jsou upravené novinové články, se kterými se pracuje jak po stránce mluvnice a slovní zásoby, ale i rovněž s textem jako takovým.

Vhodný podklad pro diskusi nad tématy z různých oblastí od zoologických zahrad po rozbor situace v Afgánistánu.

Přínos kursu
 • Různé formy práce s textem
 • Mluvnické jevy v souvislosti
 • Diskuse ­ současná témata
Videoseminář Základem kursu jsou videonahrávky různě zaměřené, které na rozdíl od audionahrávek vykreslují celou situaci a poskytují další informace formou obrazu a podporují tak porozumění.
Součástí je práce s mluvnicí, slovní zásobou a nácvik situací. Přínos kursu
 • Rozvíjení schopnosti porozumění jak z textu tak i z mimoslovní komunikace a souvislostí
 • Konverzace a přehrávání situací
 • Rozvoj komunikačních schopností
   nahoru   
Imagexxx

www.kamamew.net - výuka angličtiny

HOME Info Práce Kontakt